Vi ønsker dere alle velkommen til Håpet St.Hansaften 23. juni kl. 16.00! Det blir grilling sosialt samvær og åndelig innslag. Vi får besøk av musikken som kaller seg Håpets kraft! Det er ønskelig at de som har anledning tar med seg egen grillmat, men den som ikke kan eller har mulighet til det, så blir det servering til dere allikevel. Vi har en stor grill, men hvis du har en liten grill å ta med, er det kanskje lurt, for det høres ut til at det kan bli mange. St. Hansaften på Håpet. Mvh. Elddsteråd og forstander Håpet Skarnes.

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Joh 16,12-15.